Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından TR83 Bölgesinde kayıt dışı istihdamın önlenmesine katkı sağlamak için uyguladığı projenin tüm tasarım ve tanıtım süreçlerini yönettik.
Proje kapsamında dört ili kapsayan bir dizi etkinlik yapılacaktı. Proje kapsamındaki bu kampanyanın görünürlüğünün artırılması ve kamuoyunun ilgisini çekmesi gerekiyordu. Proje kapsamında bir resim yarışması ve kısa film yarışması planlandı. Yarışmaların afişleri ve diğer tanıtım materyalleri hazırlandı. Şehirlerde düzenlenecek etkinlikler için açık hava reklamları ve P.O.P materyalleri tasarlandı. Kampanya sona erdikten sonra resim yarışmasına katılan eserlerden bir katalog ve proje sonuç broşürü hazırlandı.